Prace instalacyjne

prace-instalacyjneWykonujemy instalacje:

  • sieci wodno-kanalizacyjnej
  • przyłącza wody
  • przyłącza kanalizacji sanitarnej
  • przyłącza kanalizacji deszczowej
  • przydomowe bezodkrywkowe oczyszczanie ścieków
  • zgrzewanie elektrooporowe, doczołowe
  • usuwanie awarii wodociągowej
  • roboty ziemne minikopartk i koparko-ładowarką